Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Holszany (św. Jan Chrzciciel), Wizyta Całego Klasztoru Holszańskiego Xięży Franciszkanów Dyecezii i Gubernii Wilenskiey Powiatu i Dekanatu Oszmianskiego Prowincyi Litewskiey za Rok 1820 skutkiem ukazu Wilenskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządowego za Nrem 3606 Dnia 31g, 1820 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1820 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Całego Klasztoru Holszańskiego Xięży Franciszkanów Dyecezii i Gubernii Wilenskiey Powiatu i Dekanatu Oszmianskiego Prowincyi Litewskiey za Rok 1820 skutkiem ukazu Wilenskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządowego za Nrem 3606 Dnia 31g

Miejsce wystawienia/wydania: Holszany

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 3670, k. 918r-988r.