Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Kobryń, Inwentarz Klasztoru Opactwa Kobrynskiego Bazylianskiego po Smierci W˚ Imci Xiędza Lucyda Woyniłowicza Opata Kobrynskiego Bazyliana za Instrumentem […] Xiędza Jozafata Bułhaka Biskupa Dyecezyi Brzeskiey przeze mnie nizey podpisanego, przy podaniu w Adminis, 1800 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1800 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Klasztoru Opactwa Kobrynskiego Bazylianskiego po Smierci W˚ Imci Xiędza Lucyda Woyniłowicza Opata Kobrynskiego Bazyliana za Instrumentem […] Xiędza Jozafata Bułhaka Biskupa Dyecezyi Brzeskiey przeze mnie nizey podpisanego, przy podaniu w Adminis

Miejsce wystawienia/wydania: Kobryń

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie

Sygnatura obecna: NAHBGrod. Rps F 1143, op. 1, d. 102, 27 k.