Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Kobryń, Wizyta Kanoniczna Opackiego Klasztoru Bazylianskiego Kobryńskiego na skutek Instrumentu […] Biskupa Jozafata Bułhaka od dnia 3 9bra 1804 Roku pod Nm 491 […] wydanego, przez niżey piszącego się tymże Instrumentem przeznaczonego Wizytatora rozpoczęta dnia 1, 1804 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1804 r.

Autor/Wystawca: Kórhanowicz Jan

Kopista: Kórhanowicz Jan

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Kanoniczna Opackiego Klasztoru Bazylianskiego Kobryńskiego na skutek Instrumentu […] Biskupa Jozafata Bułhaka od dnia 3 9bra 1804 Roku pod Nm 491 […] wydanego, przez niżey piszącego się tymże Instrumentem przeznaczonego Wizytatora rozpoczęta dnia 1

Miejsce wystawienia/wydania: Kobryń

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Jan Kórhanowicz Dziekan Kobryński Paroch Hruszowski, Delegowany Wizytator. [Jan Kórhanowicz].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 567, op. 2, d. 87, k. 26r-33v.