Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Kobryń, Inwentarz Klasztoru Opactwa Kobryńskiego Z[akonu] S[więtego] Bazylego W[ielkieg]o przy podaniu tegoż JX. Jozafatowi Stobodzkiemu Z[akonu] S[więtego] Bazylego W[ielkieg]o Opatowi Kobryńskiemu przez X. Jozafata Raczyńskiego tegoż Zakonu Superyora Torokański, 1826 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1826 r.

Autor/Wystawca: Raczyński Jozafat

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Klasztoru Opactwa Kobryńskiego Z[akonu] S[więtego] Bazylego W[ielkieg]o przy podaniu tegoż JX. Jozafatowi Stobodzkiemu Z[akonu] S[więtego] Bazylego W[ielkieg]o Opatowi Kobryńskiemu przez X. Jozafata Raczyńskiego tegoż Zakonu Superyora Torokański

Miejsce wystawienia/wydania: Kobryń

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie

Sygnatura obecna: NAHBGrod. Rps F 1143, op. 1, d. 110, 17 k.