Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Kołtyniany (Niepokalane Poczęcie NMP), Rapport Nro 3 o Stanie Szkół Kołtyniańskich XX. Franciszkanów Powiatu Zawileyskiego, Gubernij Wileńskiey do Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu od Szkoły Kołtyniańskiey Roku 1803 Miesiąca Marca 21 Dnia Podany, 1803 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1803 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rapport Nro 3 o Stanie Szkół Kołtyniańskich XX. Franciszkanów Powiatu Zawileyskiego, Gubernij Wileńskiey do Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu od Szkoły Kołtyniańskiey Roku 1803 Miesiąca Marca 21 Dnia Podany

Miejsce wystawienia/wydania: Kołtyniany

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 567, op. 2, d. 55, k. 10r-15v.