Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Litwinów, Inventaria Monasteriorum Ord[inis] S[ancti] P[atri] Basili M[agni] sub Titulo Protectionis B[eatae] V[irginae] Mariae ab anno 1730mo ad annum 1765tum Compacta, 1764 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1764 r.

Autor/Wystawca: Siedlecki Jozafat

Kopista: Siedlecki Jozafat

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inventaria Monasteriorum Ord[inis] S[ancti] P[atri] Basili M[agni] sub Titulo Protectionis B[eatae] V[irginae] Mariae ab anno 1730mo ad annum 1765tum Compacta

Miejsce wystawienia/wydania: Litwinów

Język: polski

Zawartość kolekcji: Actus Monasteriori seu Residentiae Litvinoviensis Or[dinis] S[ancti] B[asili] M[agni] per me Infrascriptum, ex Mandato et Speciali, […] per Instrumentum Subscriptum et Sigillatum per […] Josaphat Siedlecki […] Die 2da Xbris V[eteris] S[tili] Anno Domini 1

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie

Sygnatura obecna: CPAHLw. Rps F 201, op. 4, spr. 613.