Akt / Dokument / Rękopis:
Karmelici bosi, Lwów (św. Michał Archanioł), Inventarium auri, argenti, clenodiorum et totius suppelectilis ecclesiae et conventus Maioris Lopoliensis […] connotatum pro capitulo Trembovliensis Anno 1720 die 22 iunii, 1720 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1720 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inventarium auri, argenti, clenodiorum et totius suppelectilis ecclesiae et conventus Maioris Lopoliensis […] connotatum pro capitulo Trembovliensis Anno 1720 die 22 iunii

Miejsce wystawienia/wydania: Lwów

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu w Krakowie

Sygnatura obecna: AKK rps 379, 130 s.