Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika), Akta Wizyty Generalney Klasztoru XX. Dominikanow Poporskiego Roku 1804, 1804 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1804 r.

Autor/Wystawca: Wiszniewski Jan

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta Wizyty Generalney Klasztoru XX. Dominikanow Poporskiego Roku 1804

Miejsce wystawienia/wydania: Poporcie

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Działo się Czasu G[e]n[era]lney Wizyty w Poiporciach w Klasztorze X. X. Dominikanow Roku 1804 M[iesią[ca Wrzesnia 7 dnia.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 57-Ћ 53-916, 52 k.