Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Świsłocz (św. Franciszek z Asyżu), Inwentarz XX. Franciszkanów Konwentu Swisłockiego, 1804 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1804 r.

Autor/Wystawca: Lachnicki S.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz XX. Franciszkanów Konwentu Swisłockiego

Miejsce wystawienia/wydania: Świsłocz

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Inwentarz Kościoła, Zakrysti, Biblioteki Klasztoru oraz wszelkich sprzętów Folwarcznych przynależących do Klasztoru Świsłockiego XX. Franciszkanów, w czasie Wizyty jeneralney podpisuję […] w Swisłoczy 1804 R[ok]u M[iesią]ca Aug[usta] 11 dnia X. S. Lachnic

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 57-Ћ 53-1024, 2 k.