Akt / Dokument / Rękopis:
Kanonicy regularni od pokuty, Twerecz (Trójca Święta), Acta Provinciae Litvanae Ord[ini]s Canon[icorum] Regula[ium] S. Mariae Demetri de Vrbe de Penit[entia] BB. Martyrum sub Clementissima Protectione […] Michaelis S. R. E. Cardinalis Radzieiowski Archiepiscopi Gnieznen[sis], […] per Adm[odum] R[everendi] P[a, 1694 - 1696 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1694 - 1696 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Acta Provinciae Litvanae Ord[ini]s Canon[icorum] Regula[ium] S. Mariae Demetri de Vrbe de Penit[entia] BB. Martyrum sub Clementissima Protectione […] Michaelis S. R. E. Cardinalis Radzieiowski Archiepiscopi Gnieznen[sis], […] per Adm[odum] R[everendi] P[a

Miejsce wystawienia/wydania: Twerecz

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Convent[us] Tverecensis.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Sygnatura obecna: BJ rps 6241 III.