Akt / Dokument / Rękopis:
Kanonicy regularni od pokuty, Widziniszki, Actus G[e]n[e]r[a]lis Visitationis Ecclesiae Praeposituare et Communitatis Videniscensis Fratrum Canonicorum Regularium B[eato]rum Martyrum de Paenitentia sub Regula S. Augusti Viventium de Expresso Mandato Ill[ust]r[issi]mi Excell[entissi]mi R[everendiss, 1766 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1766 r.

Autor/Wystawca: Bukaty Antoni

Kopista: Bukaty Antoni

Regestr/Tytuł ujednolicony: Actus G[e]n[e]r[a]lis Visitationis Ecclesiae Praeposituare et Communitatis Videniscensis Fratrum Canonicorum Regularium B[eato]rum Martyrum de Paenitentia sub Regula S. Augusti Viventium de Expresso Mandato Ill[ust]r[issi]mi Excell[entissi]mi R[everendiss

Miejsce wystawienia/wydania: Widziniszki

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 3381, k. 109r-119v.