Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wilno (św. Anna, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny), Akt Wizyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru XX. Bernardynów Wileńskich w Roku 1842 M[iesią]ca Maja 3 dnia Sporządzony, 1842 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1842 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akt Wizyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru XX. Bernardynów Wileńskich w Roku 1842 M[iesią]ca Maja 3 dnia Sporządzony

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Stan Kościoła i Klasztoru XXży Bernardynów Wileńskich w Dyecezyi i Guberni Wileńskiey w Samym Wilnie połozonego oraz Funduszów do Onego należących.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie

Sygnatura obecna: BANLWil. Rps F 43-20847, 38 k.