Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP), Inwentarz Kościoła i Klasztoru XX. Franciszkanów Wileńskich do 1szej Klassy zaliczonych z rozporządzenia W. J. X. Wizytatora Łunkiewicza, poszczególe spisany i sporządzony w Roku 1859 Listopada 17 dnia, 1859 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1859 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Kościoła i Klasztoru XX. Franciszkanów Wileńskich do 1szej Klassy zaliczonych z rozporządzenia W. J. X. Wizytatora Łunkiewicza, poszczególe spisany i sporządzony w Roku 1859 Listopada 17 dnia

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Klasztor XX. Franciszkanów.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 57-Ћ 53-5, [1], 16 k.