Akt / Dokument / Rękopis:
Trynitarze, Wilno (Pan Jezus), Wizyta Kościoła i Klasztoru Wilenskiego Antokolskiego XX. Trynitarzów, Diecezyi i Gubernii Wilenskiey, Powiatu i Dekanatu Wileńskiego. Za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego Rrzymsko-Katolickiego Konsystorza, oddziału rządowego za N[ume]rem 4288, dnia 9 m, 1822 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1822 r.

Autor/Wystawca: Pusłowski Stefan

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Kościoła i Klasztoru Wilenskiego Antokolskiego XX. Trynitarzów, Diecezyi i Gubernii Wilenskiey, Powiatu i Dekanatu Wileńskiego. Za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego Rrzymsko-Katolickiego Konsystorza, oddziału rządowego za N[ume]rem 4288, dnia 9 m

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 3671 k. 670r-709v.