Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Zbaraż, Inventaria Monasteriorum Ord[inis] S[ancti] P[atri] Basili M[agni] sub Titulo Protectionis B[eatae] V[irginae] Mariae ab anno 1730mo ad annum 1765tum Compacta, 1765 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1765 r.

Autor/Wystawca: Siedlecki Jozafat

Kopista: Siedlecki Jozafat

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inventaria Monasteriorum Ord[inis] S[ancti] P[atri] Basili M[agni] sub Titulo Protectionis B[eatae] V[irginae] Mariae ab anno 1730mo ad annum 1765tum Compacta

Miejsce wystawienia/wydania: Zbaraż

Język: polski

Zawartość kolekcji: Specyfikacya Monasteru Zbarazkiego OSBM cum omnibus attientiis et pertinentiis tam mobilibus quam immobilibus sub tempus Visitationis vigore Instrument. Authentici a […] Jozaphat Siedlecki OSBM […] in Fundo Ejusdem monasterij per me infrascriptum delegatu

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie

Sygnatura obecna: CPAHLw. Rps F 201, op. 4, spr. 613.