Akt / Dokument / Rękopis:
Karmelici, Żołudek (św. Kazimierza Królewicza), Inventarium Conventus Żołudensis Ord[ini]s Carmelitarum A[dmodum] R[everendi] P[atris] Iussu Illustrissimi Excel[lentissi]mi D[omi]ni Domini Nostri Loci Ordinarij Anno 1801 Die 30 V[eteris] S[tili] 7bris Comparatum, 1801 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1801 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inventarium Conventus Żołudensis Ord[ini]s Carmelitarum A[dmodum] R[everendi] P[atris] Iussu Illustrissimi Excel[lentissi]mi D[omi]ni Domini Nostri Loci Ordinarij Anno 1801 Die 30 V[eteris] S[tili] 7bris Comparatum

Miejsce wystawienia/wydania: Żołudek

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Inwentarz Kościoła, Klasztoru y Folwarku JXX. Karmelitow Konwentu Żołudzkiego sporządzony w Roku 1801 Dnia 30 Septembra.

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 57-Ћ 53-424, 7 k.