Akt / Dokument / Rękopis:
Karmelici bosi, Głębokie (Wniebowzięcia NMP, Trójcy Świętej), Regestra Bibliotek po Klasztorach w Gubernij Minskiey leżących znaydujących się 1796 roku, 1796 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1796 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Regestra Bibliotek po Klasztorach w Gubernij Minskiey leżących znaydujących się 1796 roku

Miejsce wystawienia/wydania: Głębokie

Język: polski

Zawartość kolekcji: Inventarium librorum Bibliothecae Conventus Głembocensis Carmelitarum Discalceatorum

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Sygnatura obecna: NAHBMin. Rps F 1781, op. 32, d. 186.