Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Iwieniec (św. Antoni z Padwy), Akt Wizyty Generalney Kościoła i Klasztoru WWch JXXży Franciszkanów Iwienieckich oraz wszelkiego Maiątku ruchomego i nieruchomego położonego w Gubernij, Dyecezyi i Powiecie Mińskim na mocy Ukazu Jego Imperatorskiey Mości z Rzymsko Katolickiego Duchownego, 1818 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1818 r.

Autor/Wystawca: Oczepowski Benedykt

Kopista: Oczepowski Benedykt

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akt Wizyty Generalney Kościoła i Klasztoru WWch JXXży Franciszkanów Iwienieckich oraz wszelkiego Maiątku ruchomego i nieruchomego położonego w Gubernij, Dyecezyi i Powiecie Mińskim na mocy Ukazu Jego Imperatorskiey Mości z Rzymsko Katolickiego Duchownego

Miejsce wystawienia/wydania: Iwieniec

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Sygnatura obecna: NAHBMin. Rps F 1781, op. 27, d. 366, [1], 18 k.