Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Kimbarówka (Święty Krzyż), Inwentarz Kościoła, Klasztoru i Folwarku JJ. XXży Cystersów Kimbarowskich na mocy Zalecenia JW˚ Dyecezyi Mińskiey Administratora Katedralnego Prałata […] Stefana Pozniaka przez niżey podpisanego Mozyrskiego Dziekana Proboszcza i Deputata, Katedry Mińskiey, 1818 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1818 r.

Autor/Wystawca: Chodykiewicz Justyn

Kopista: Chodykiewicz Justyn

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Kościoła, Klasztoru i Folwarku JJ. XXży Cystersów Kimbarowskich na mocy Zalecenia JW˚ Dyecezyi Mińskiey Administratora Katedralnego Prałata […] Stefana Pozniaka przez niżey podpisanego Mozyrskiego Dziekana Proboszcza i Deputata, Katedry Mińskiey

Miejsce wystawienia/wydania: Kimbarówka

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Sygnatura obecna: NAHBMin. Rps F 1781, op. 27, d. 370, k. 10r-25r.