Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Kobryń, Inwentarz Cerkwie y Monastera Archimandryi Kobrynskiey z Opisaniem Folwarkow, Wsiow, Podanstwa y Ich Powinności, Robocizny, Sprzężaiow, Dani, etc. Et quidem Primo Sprzętów Cerkiewnych Złota, Srebra, Apparatow etc. Przy podaniu teyze Archimandryi Kobrynski, 1741 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1741 r.

Autor/Wystawca: Kossowicz Justyn

Kopista: Kossowicz Justyn

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Cerkwie y Monastera Archimandryi Kobrynskiey z Opisaniem Folwarkow, Wsiow, Podanstwa y Ich Powinności, Robocizny, Sprzężaiow, Dani, etc. Et quidem Primo Sprzętów Cerkiewnych Złota, Srebra, Apparatow etc. Przy podaniu teyze Archimandryi Kobrynski

Miejsce wystawienia/wydania: Kobryń

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie

Sygnatura obecna: CPAHLw. Rps F 201, op. 4δ, spr. 457a, k. 1r-10v.