Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Mińsk (św. Tomasza), Regestra Bibliotek po Klasztorach w Gubernij Minskiey leżących znaydujących się 1796 roku, 1796 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1796 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Regestra Bibliotek po Klasztorach w Gubernij Minskiey leżących znaydujących się 1796 roku

Miejsce wystawienia/wydania: Mińsk

Język: polski

Zawartość kolekcji: Opisanie Biblioteki Klasztoru Mińskiego XX. Dominikanów

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Sygnatura obecna: NAHBMin. Rps F 1781, op. 32, d. 186.