Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Mińsk (św. Antoni z Padwy), Akt wizyty klasztoru OO. Franciszkanów Konwentualnych w Mińsku. 1800 r, 1800 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1800 r.

Autor/Wystawca: Bukaty Antoni

Kopista: Michalski Piotr

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akt wizyty klasztoru OO. Franciszkanów Konwentualnych w Mińsku. 1800 r

Miejsce wystawienia/wydania: Mińsk

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Sygnatura obecna: NAHBMin. Rps F 1781, op. 27, d. 269, k. 11r-14r.