Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), "Decretum commissoriale granitiale originale inter bona haereditaria Karsy (villae Karsze) patrum Societatis Iesv Collegij Cracoviensis ex una et inter bona Szenislavice capitaneus Vislicensis parte altera, expeditum a. 1723 feria 4 post festum s. Luciae", 1723 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1723 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Decretum commissoriale granitiale originale inter bona haereditaria Karsy (villae Karsze) patrum Societatis Iesv Collegij Cracoviensis ex una et inter bona Szenislavice capitaneus Vislicensis parte altera, expeditum a. 1723 feria 4 post festum s. Luciae"

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć i podpis: Antoni Felicjan ze Słupowa Szembek; 2. pieczęć i podpis: Felicjan Innocenty z Grabi Grabski; 3. pieczęć i podpis: Andrzej Michał Morsztyn; 4.pieczęć i podpis: Aleksander Daniel z Gołuchowa Gołuchowski; 5. pieczęć i podpis: Benjamin Sk

Uwagi:

Miejsce przechowywania i sygnatura wg katalogu z 1881 roku, stan aktualny nieznany.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Sygnatura obecna: 4153