Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus), plan, Wrocław. Plan gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego - kościoła pw. św. Macieja i dawnego zespołu klasztornego Jezuitów (wg K. Bimlera i L. Burgemeistera, 1932), ok. 2005

Wprowadzono: 02.06.2016 13:12 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 13:12 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: plan

Autor: Pilch Józef

Tytuł: Wrocław. Plan gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego - kościoła pw. św. Macieja i dawnego zespołu klasztornego Jezuitów (wg K. Bimlera i L. Burgemeistera, 1932)

Datacja: ok. 2005

Zawartość: Plan pojezuickiego kolegium i kościoła Imienia Jezus we Wrocławiu