Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lublin (św. Kazimierza Królewicza), rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań poreformackich w celu przerobienia na siedzibę sióstr wizytek, ok. 1820

Wprowadzono: 22.04.2014 19:01 | Ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:01 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Jakub Hempel

Tytuł: Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań poreformackich w celu przerobienia na siedzibę sióstr wizytek

Datacja: ok. 1820

Technika wykonania: Rysunek tuszem i akwarelą

Wymiary: 46,4x107.8

Zawartość: Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań poreformackich: elewacja tylna i rzut murowanego budynku przy ul. Bernardyńskiej oraz rzut suteren i piwnic klasztoru i kościoła.

Napisy: Proiekt na wyrestaurowanie Klasztoru po Reformatskiego na lokal mieszkania P.P. Wizytek przeznaczonego w Lublinie.

Język: polski

Uwagi:

Sygnatura: odrysowany przez Budowniczego Woiewodztwa Lubelskiego Jakób Hempel.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół: Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych

Położenie w zespole: nieliczbowana

Sygnatura: 2695