Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), rysunek architektoniczny, Plan sytuacyjny oraz rzuty parteru, pierwszego i drugiego piętra klasztoru, 1867 r.

Wprowadzono: 22.04.2014 19:01 | Ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:01 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Chełmiński

Tytuł: Plan sytuacyjny oraz rzuty parteru, pierwszego i drugiego piętra klasztoru

Datacja: 1867 r.

Technika wykonania: Rysunek tuszem i akwarelą

Wymiary: 33x41

Zawartość: Rzut dachu na budynku klasztornym.

Napisy: Płan Kryszczi na fligelie pomonastyrskago Zdania w Koim pomieszcajet sja Michoeskoje Ujezdnoje Uprawlenie.

Język: rosyjski

Uwagi:

Sygnatura: G. Miechow 10/22 Septiebria 1867 Miechowskij Ujezdnyj Inżenier-Architektor Chełminskij.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół: Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych

Położenie w zespole: 83

Sygnatura: 6502