Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Dominikanie, Sochaczew (św. Mikołaj), rysunek architektoniczny, Projekt rozbudowy klasztoru podominikańskiego na ratusz z odwachem, 1819 r.

Wprowadzono: 22.04.2014 19:01 | Ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:01 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Hilary Szpilowski

Tytuł: Projekt rozbudowy klasztoru podominikańskiego na ratusz z odwachem

Datacja: 1819 r.

Technika wykonania: Rysunek tuszem i akwarelą

Wymiary: 35,4x58,1

Zawartość: Rzut parteru.

Napisy: Lit. B. - Planta Dolna Klastoru XX Dominikanów, Hauptwachu i Ratusza w Mieście Sochaczewie.

Język: polski

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół: Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych

Położenie w zespole: 63

Sygnatura: 1839