Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), akwarela, Brama w murze kościoła oo. Jezuitów w Nowym Sączu, ok. 1930 - 1940

Wprowadzono: 22.04.2014 19:28 | Ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:28 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: akwarela

Autor: Romuald Reguła

Tytuł: Brama w murze kościoła oo. Jezuitów w Nowym Sączu

Datacja: ok. 1930 - 1940

Technika wykonania: Rysunek akwarelą

Wymiary: 53,2x36,9

Zawartość: Murowana brama zwieńczona półkolistym szczytem.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sygnatura: Nr inw. MNS/4267/S