Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), rysunek, Kościół i klasztor jezuitów, 1878 r.

Wprowadzono: 22.04.2014 19:28 | Ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:28 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek

Autor: Piotr Spitzmann Karwosiecki

Tytuł: Kościół i klasztor jezuitów

Datacja: 1878 r.

Technika wykonania: Rysunek piórem i tuszem

Wymiary: 7,2x13,5

Zawartość: Kompleks kościoła jezuitów wraz z zabudowaniami od północnego-wschodu.

Napisy: Kościół i klasztor o.o. jezuitów | niegdyś do opactwa Premonstratensów należący zbudowany przez Władysława Jagiełłę Król pols. roku. 1414.

Język: polski

Uwagi:

Sygnatura w lewym dolnym rogu: P.S.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sygnatura: Nr inw. MNS/309/S