Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), rysunek architektoniczny, Zabytki Miechowa. Materiały Klemensa Bąkowskiego, 1938 r.

Wprowadzono: 26.04.2014 14:11 | Ost. aktualizacja: 26.04.2014 14:11 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Franciszek Mączyński

Tytuł: Zabytki Miechowa. Materiały Klemensa Bąkowskiego

Datacja: 1938 r.

Technika wykonania: Rysunek tuszem

Zawartość: Plan sytuacyjny dawnego klasztoru i kościoła bożogrobców.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Położenie w zespole: k. 16

Sygnatura: Rkp. 7331