Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Dominikanie, Liszków (Trójca Święta), rysunek architektoniczny, Projekty budynków gospodarskich i restauracji studni przy Intytucie księży demerytów, 1839 r.

Wprowadzono: 16.05.2014 20:19 | Ost. aktualizacja: 16.05.2014 20:19 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Jan Grodzkowski

Tytuł: Projekty budynków gospodarskich i restauracji studni przy Intytucie księży demerytów

Datacja: 1839 r.

Technika wykonania: Rysunek tuszem i akwarelą

Wymiary: 25x13,5

Zawartość: Rzut oraz przekrój szybu i obudowy studni z kołem.

Napisy: Plan Studni przy Gmachu Xięży Denerytów w Liszkowie.

Język: polski

Uwagi:

Sygn.: Groszkowski.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół: Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego

Położenie w zespole: k. 125-126

Sygnatura: 745