Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Norbertanki, Pińczów, rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i klasztoru, 1835 r.

Wprowadzono: 16.05.2014 20:19 | Ost. aktualizacja: 16.05.2014 20:19 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Jan Andrzej Zschernig, Aleksander Bek

Tytuł: Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i klasztoru

Datacja: 1835 r.

Technika wykonania: Rysunek tuszem i akwarelą

Wymiary: 41,5x37

Zawartość: Elewacja frontowa kościoła.

Napisy: Elewacya Kościoła parafialnego w Mieście Pińczowie od Zachodu.

Język: polski

Uwagi:

Sygn.: w roku 1835. JA Zschernig Bud Obw Stop.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół: Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego

Położenie w zespole: k. 235

Sygnatura: 757