Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Norbertanki, Pińczów, rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i klasztoru, 1835 r.

Wprowadzono: 16.05.2014 20:19 | Ost. aktualizacja: 16.05.2014 20:19 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Jan Andrzej Zschernig, Aleksander Bek

Tytuł: Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i klasztoru

Datacja: 1835 r.

Technika wykonania: Rysunek tuszem i akwarelą

Wymiary: 31x43

Zawartość: Rzut ogólny budynku klasztornego i rzuty dwóch piwnic w "pawilonie północnym" i "południowym".

Napisy: Plan Piwnic pod Klasztorem dawniey Xięży Paulinów teraz Panien Norbertanek w Mieście Pińczowie się znayduiących.

Język: polski

Uwagi:

Sygn.: Rysowałem Alexander Bek w M: Sierpniu 1835 r. w roku 1835 JA Zschernig Bud Obw St.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół: Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego

Położenie w zespole: k. 238

Sygnatura: 757