Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Norbertanki, Pińczów, rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i klasztoru, 1835 r.

Wprowadzono: 16.05.2014 20:19 | Ost. aktualizacja: 16.05.2014 20:19 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Jan Andrzej Zschernig, Aleksander Bek

Tytuł: Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i klasztoru

Datacja: 1835 r.

Technika wykonania: Rysunek tuszem

Wymiary: 31x43

Zawartość: Elewacja frontowa klasztoru.

Napisy: Elewacya Klasztoru dawniey Xięży Paulinów, teraz Panien Norbertanek z Buska w mieście Pińczowie od strony Zachodniey.

Język: polski

Uwagi:

Sygn.: Rysowałem Alexander Bek w M: Sierpniu 1835 r. w roku 1835 JA Zschernig Bud Obw St.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół: Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego

Położenie w zespole: k. 236

Sygnatura: 757