Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Benedyktynki, Sandomierz (św. Michał Archanioł), rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny klasztoru benedyktynek, 1866 r.

Wprowadzono: 16.05.2014 20:19 | Ost. aktualizacja: 16.05.2014 20:19 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Jan Lasota

Tytuł: Pomiar inwentaryzacyjny klasztoru benedyktynek

Datacja: 1866 r.

Technika wykonania: Rysunek tuszem i akwarelą

Wymiary: 49x29

Zawartość: Rzuty parteru i pierwszego piętra części budynku klasztornego.

Napisy: Płan frontowago fligelia Monastyra Monachin Benediktinok w Sandomirie zanimajemago preżde Ucziliszczem żenskago pola.

Język: rosyjski

Uwagi:

Sygn.: Architektor Lasota.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół: Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego

Położenie w zespole: k. 229

Sygnatura: 259