Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Dominikanie, Wysokie Koło (Święty Krzyż), rysunek architektoniczny, Plan sytuacyjny oraz rzuty na poziomie partetu i piętra kościoła i klasztoru, 1866 r.

Wprowadzono: 16.05.2014 20:19 | Ost. aktualizacja: 16.05.2014 20:19 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Antoni Ruciński

Tytuł: Plan sytuacyjny oraz rzuty na poziomie partetu i piętra kościoła i klasztoru

Datacja: 1866 r.

Technika wykonania: Rysunek tuszem i akwarelą

Wymiary: 42x49

Zawartość: Plan sytuacyjny oraz rzuty na poziomie partetu i piętra kościoła i klasztoru

Napisy: Plany Klasztoru XX Dominikanów z Zabudowaniami Gospodarskimi w Wysokim Kole Powiecie i Gubernii Radomskiej.

Język: polski

Uwagi:

Sygn.: A. Ruciński Bud P Rad.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół: Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego

Położenie w zespole: k. 636

Sygnatura: 731