Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Dominikanie, Opole (MB Bolesna, św. Wojciech), rysunek, Oppeln im Plan, ok. 1760

Wprowadzono: 19.10.2014 10:09 | Ost. aktualizacja: 19.10.2014 10:09 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek

Autor: Friedrich Bernhard Werner

Tytuł: Oppeln im Plan

Datacja: ok. 1760

Technika wykonania: Rysunek tuszem

Zawartość: Plan Opola z widocznym w górnej części założeniem klasztornym dominikanów oraz kaplicą św. Wojciecha.

Napisy: (…)13. Dominic: Closter. 14. S. Adalbert Capel.(…)

Język: niemiecki

Uwagi:

Klasztor oznaczony na planie numerem 13. Kościół i klasztor zachowane w mocno zmienionej formie.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Sygnatura: IV F 113 b wol. 1

Mikrofilm: Mf. 2712

Źródła opracowań (w tym bibliografia)