Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Magdalenki, Szprotawa, rysunek, Sprottau die Stadt im Prospect, ok. 1760

Wprowadzono: 08.04.2015 13:33 | Ost. aktualizacja: 08.04.2015 13:33 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek

Autor: Friedrich Bernhard Werner

Tytuł: Sprottau die Stadt im Prospect

Datacja: ok. 1760

Technika wykonania: Rysunek tuszem

Zawartość: Widok Szprotawy z widocznym kościołem Wniebowzięcia NMP i klasztorem magdalenek, a także podmiejską kaplicą Bożego Ciała.

Napisy: Explic: 1. Stadt Pfarr Kirche; 2. Jungfraül. Closter (…) 7. Corporis Christi Kirchl.

Język: niemiecki

Uwagi:

Kaplica Bożego Ciała została rozebrana w latach 60. XX wieku.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Sygnatura: IV F 113 b wol. 3

Mikrofilm: Mf. 2712

Źródła opracowań (w tym bibliografia)