Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Dominikanie, Głogów (św. Piotr i Paweł), rysunek, Prospect von Glogau, von untergang zu Sehen, ok. 1760

Wprowadzono: 08.04.2015 13:33 | Ost. aktualizacja: 08.04.2015 13:33 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek

Autor: Friedrich Bernhard Werner

Tytuł: Prospect von Glogau, von untergang zu Sehen

Datacja: ok. 1760

Technika wykonania: Rysunek tuszem

Zawartość: Widok Głogowa z kościołem dominikanów.

Napisy: (…) 7. Dominican: Kirch (…)

Język: niemiecki

Uwagi:

Kościół oznaczony na widoku numerem 7.

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Sygnatura: IV F 113 b wol. 3

Mikrofilm: Mf. 2712

Źródła opracowań (w tym bibliografia)