Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), plan, Lubiąż plan sytuacyjny zespołu klasztornego pocysterskiego (wg pomiarów PKZ Wrocław, 1956), 2005 r.

Wprowadzono: 09.04.2015 14:54 | Ost. aktualizacja: 09.04.2015 14:54 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: plan

Autor: Jerzy Pilch

Tytuł: Lubiąż plan sytuacyjny zespołu klasztornego pocysterskiego (wg pomiarów PKZ Wrocław, 1956)

Datacja: 2005 r.

Zawartość: Plan sytuacyjny zespołu pocysterskiego w Lubiążu

Napisy: 1. Kościół klasztorny d. pw. Wniebowzięcia NMP 2. Klasztor - część dla zakonników 3. Klasztor - pałac opacki 4. Kościół pw. św. Jakuba 5. Dawny browar i piekarnia 6. Kancelaria klasztorna 7. Oficyna mieszkalna oficjalistów klasztornych 8. Oficyna mieszkalna rzemieślników klasztornych 9. Dawna duża wozownia 10. Dawna mała wozownia 11. Budynek bramny 12. Dawny szpital klasztorny 13. Most Zabytki poza zespołem 14. Kaplica pw. św. Jana Nepomucena 15. Kościół parafialny pw. św. Walentego

Język: polski