Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), rysunek architektoniczny, Lubiąż. Plan zespołu klasztornego pocysterskiego (wg pomiarów PKZ Wrocław, 1956, z uzupełnieniami E. Łużynieckiej, 1987), 2005 r.

Wprowadzono: 09.04.2015 14:57 | Ost. aktualizacja: 09.04.2015 14:57 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Jerzy Pilch

Tytuł: Lubiąż. Plan zespołu klasztornego pocysterskiego (wg pomiarów PKZ Wrocław, 1956, z uzupełnieniami E. Łużynieckiej, 1987)

Datacja: 2005 r.

Zawartość: Rzut kościoła i klasztoru pocysterskiego w przyziemiu