Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Lubiąż, zabudowania gospodarcze - dom oficjalistów, rysunek architektoniczny, Lubiąż. Plan oficyny mieszkalnej oficjalistów klasztornych (wg pomiarów PKZ Wrocław, 1972), 2005 r.

Wprowadzono: 09.04.2015 15:06 | Ost. aktualizacja: 10.04.2015 17:35 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Jerzy Pilch

Tytuł: Lubiąż. Plan oficyny mieszkalnej oficjalistów klasztornych (wg pomiarów PKZ Wrocław, 1972)

Datacja: 2005 r.

Zawartość: Rzut oficyny w przyziemiu