Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Lubiąż, zabudowania gospodarcze - budynek bramny, rysunek architektoniczny, Lubiąż. Plan budynku bramy i dawnego szpitala klasztornego (wg pomiarów PKZ Wrocław, 1966), 2005 r.

Wprowadzono: 09.04.2015 15:10 | Ost. aktualizacja: 10.04.2015 17:34 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Jerzy Pilch

Tytuł: Lubiąż. Plan budynku bramy i dawnego szpitala klasztornego (wg pomiarów PKZ Wrocław, 1966)

Datacja: 2005 r.

Zawartość: Rzut budynku bramnego i szpitala w przyziemiu