Rysunek architektoniczny / Ikonografia:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Dubno (Niepokalane Poczęcie NMP), Dubno, kościół klasztorny, rysunek architektoniczny, Elewacja, rzut a przekrój, a przekrój soboru murowanego w m. Dubnach, tymczasowo przekształcony od kościoła katolickiego bernardynów w m. Dubnie do r. 1865 na potrzeby skarbu państwa. Sporządzony z natury 15 października 1865, 15.10.1865 r.

Wprowadzono: 19.08.2015 16:28 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 11:34 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Wiadomości podstawowe

Rodzaj: rysunek architektoniczny

Autor: Parchomenko, technik wołyńskiego gubernialnego cerkiewno-budowlanego urzędu

Tytuł: Elewacja, rzut a przekrój, a przekrój soboru murowanego w m. Dubnach, tymczasowo przekształcony od kościoła katolickiego bernardynów w m. Dubnie do r. 1865 na potrzeby skarbu państwa. Sporządzony z natury 15 października 1865

Datacja: 15.10.1865 r.

Zawartość: Elewacja dzwonnicy

Język: rosyjski

Miejsce przechowywania oraz dane katalogowe

Obecne miejsce przechowywania: Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt-Petersburgu

Sygnatura: ф.1293, о.166 Вол., д.115, л.1

Źródła opracowań (w tym bibliografia)