Zakonnik:
Benedykt Dobszewicz

Wprowadzono: 31.08.2014 21:51 | Ost. aktualizacja: 31.08.2014 21:51 | Autor opisu: Paula Zawisza

Informacje podstawowe

Płeć: Mężczyzna

Imię/imiona nieokreślone: Benedykt

Nazwisko: Dobszewicz

Opis:

Odbył studia filozoficzne w Nowogródku (w latach 1744-1747) i teologiczne w Akademii Wileńskiej (w latach 1748-1752). Uczył matematyki w kolegiach jezuickich w Krożach i Wilnie. W latach 1782-1790 pracował w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Przyczynił się do podniesienia poziomu studiów filozoficznych w kolegiach jezuickich. Był pod wpływem poglądów filozoficznych R. Descartesa przyjmując, m. in. jego podział idei, dowód istnienia Boga, a wątpienie metodyczne, tylko w poszczególnych wypadkach (nie przyjmował natomiast koncepcji bierności umysłu oraz twierdzenia cogito ergo sum za podstawową zasadę nauki). Przypisując rzeczom przyczynowość sprawczą poddawał krytyce okazjonalizm, panteizm, monadyzm i berkeleyowski idealizm. Do jego dzieł należą, m. in. Placita recentiorum philosophorum explanata oraz Praelectiones logicae ex probatis veterum recentiorumque placitis conscriptae (EK, 3, 1408).

Wydarzenia z życia

 • 12.03.1722 r. - ur.

  Urodził się na Żmudzi (EK, 3, 1408).

 • 1739 r. - profesja/wstąpienie do klasztoru

 • 1751 r. - święcenia kapłańskie

 • 1758 - 1774 r. - piastowanie funkcji

  Profesor matematyki i filozofii (lata 1758-1761) oraz teologii scholastycznej (1764-1774) na Akademii Wileńskiej (EK, 3, 1408).

 • 1792 - 1794 r. - piastowanie funkcji

  Dyrektor żmudzkiego wydziału Wydziału Szkolnego (EK, 3, 1408).

 • ok. 1794 - zm.