Zakonnik:
Andrzej Gawroński

Wprowadzono: 01.09.2014 11:05 | Ost. aktualizacja: 01.09.2014 11:05 | Autor opisu: Paula Zawisza

Informacje podstawowe

Płeć: Mężczyzna

Imię/imiona nieokreślone: Andrzej

Nazwisko: Gawroński

Opis:

Studiował filozofię w Kaliszu w latach 1759-1762, następnie matematykę i fizykę w Poznaniu i Wiedniu oraz teologię w Rzymie. Po kasacie zakonu przebywał na dworze wojewody podlaskiego Józefa Salezego Ossolińskiego. W 1777 r. otrzymał doktorat z filozofii na UJ, po czym został lektorem, bibliotekarzem i astronomem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie. Działał w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych, uczestniczył w opracowaniu programów szkolnych i tłumaczył dla szkół Komisji Edukacji Narodowej podręczniki geometrii, arytmetyki i algebry, przyczyniając się do stworzenia pol. terminologii matematycznej. Dla Sejmu Czteroletniego przygotował materiały dotyczące sytuacji Kościoła. Współpracował z inicjatorami Konstytucji 3 maja. W 1792 r. przystąpił do konfederacji targowickiej i wziął udział w sejmie grodzieńskim. Od 1794 przebywał w Krakowie, od 1779 kanonik krakowski. Czynił wtedy w Wiedniu starania o odzyskanie utraconych dóbr kościelnych. W 1803 r. uzyskał nominację na bpa krakowskiego przez cesarza. Zorganizował konsystorz na wzór austriacki. Jako senator Księstwa Warszawskiego (od 1808 r.) wiązał nadzieje polityczne z Napoleonem I Bonapartem. Popierał starania ks. H. Kołłątaja o autonomię UJ (EK, 5, 900).

Wydarzenia z życia

 • 30.11.1740 r. - ur.

  Urodzony w Lubaszu koło Tarnowa (EK, 5, 900).

 • 1756 r. - profesja/wstąpienie do klasztoru

  Wstąpił do zakonu w Krakowie (EK, 3, 900).

 • [b.r.] - święcenia kapłańskie

 • 1771 - 1773 r. - piastowanie funkcji

  Profesor matematyki i kierownik obserwatorium astronomicznego w Poznaniu (EK, 3, 900).

 • 1805 r. - piastowanie funkcji

  Biskup krakowski (EK, 5, 900).

 • 07.04.1813 r. - zm.

  Zmarł w Krakowie (EK, 5, 900).