Zakonnik:
Tomasz Nowiński (Bożogrobcy)

Wprowadzono: 17.12.2014 18:32 | Ost. aktualizacja: 17.12.2014 18:32 | Autor opisu: Paula Zawisza

Informacje podstawowe

Płeć: Mężczyzna

Imię/imiona nieokreślone: Tomasz

Nazwisko: Nowiński

Opis:

Ostatni gen. prepozyt, biskup. W 1775 r. został wysłany na studia do Rzymu i w 1778 r. uzyskał doktorat z teologii, w 1781 r. ukończył studia z prawa cywilnego i kościelnego. W 1787 r. został wybrany na prepozyta gen. w Miechowie, za jego rządów kongregacja miechowska borykała się z coraz większymi problemami organizacyjnymi i finansowymi. Z powodu reform józefińskich w 1785 r. pozbawiono go zwierzchności nad placówkami w Galicji i Spiszu, a pod koniec XVIII w. nad klasztorami w zaborze pruskim. W 1796 r. utracił szpital św. Jadwigi na Stradomiu w Krakowie, a w 1797 r. zgodził się na utrzymanie z funduszu klasztornego 4-klasowej szkoły niem. w pojezuickim kolegium św. Barbary w Krakowie. Na kapitule w 1789 r. zaproponował utworzenie odznaczenia z dyplomem dla osób świeckich, które chciały za opłatą wstąpić do Bractwa Świętego Grobu. Dokończył budowę kościoła w Miechowie, spalonego w 1745 r., który w 1802 r. konsekrował z upoważnienia pap. Piusa VII (ołtarze poświęcił w 1804 r.). W 1790 r. ufundował dzwon, a w 1802 r. klasycystyczny pomnik fundatora klasztoru Jaksy z Miechowa. W 1813 r. został prałatem, a w 1816 r. pap. Pius VII prekonizował go na bpa tytul. bibińskiego (konsekrowany 27.10.1816 r. w Miechowie). W 1825 r. konsekrował kościół bożogrobców w Chełmie k. Bochni pod wezw. św. Jana Chrzciciela. Interesował się historią zakonu i polecił kontynuować Micheovię S. Nakielskiego (w 1825 r. korespondował w tej sprawie z J. S. Bandtkiem). Był przyjacielem gen. J. H. Dąbrowskiego, którego udekorował Orderem Miechowskim (EK, 14, 60).

Wydarzenia z życia

 • 12.07.1746 r. - ur.

  Urodzony w Skalbmierzu (EK, 14, 60).

 • 1763 r. - profesja/wstąpienie do klasztoru

 • 1771 r. - święcenia kapłańskie

 • 1781 - 1787 r. - piastowanie funkcji

  Zarządzał kościołem w Uniejowie (już w 1776 r. otrzymał go przez prowizję apost.) (EK, 14, 60).

 • 1787 - 1788 r. - piastowanie funkcji

  Proboszcz w Skaryszewie (EK, 14, 60).

 • 1787 - 1819 r. - piastowanie funkcji - Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)

  Prepozyt gen. (EK, 14, 60).

 • 1809 - 1830 r. - piastowanie funkcji

  Sędzia pokoju w Miechowie (EK, 14, 60).

 • po 1819 r. - piastowanie funkcji

  Proboszcz w Miechowie (EK, 14, 60).

 • 04.01.1830 r. - zm.

  Zmarł w Miechowie (EK, 14, 60).