Zakonnik:
Andrzej (niekiedy niesłusznie Jerzy) Berendt (Jezuici)

Wprowadzono: 24.08.2014 16:47 | Ost. aktualizacja: 24.08.2014 16:47 | Autor opisu: Paula Zawisza

Informacje podstawowe

Płeć: Mężczyzna

Imię/imiona nieokreślone: Andrzej (niekiedy niesłusznie Jerzy)

Nazwisko: Berendt

Opis:

Nauki początkowe pobierał w Braniewie (Rostocki 1976, kol. 280).

Nauczyciel w kolegiach jez. w: Mińsku, Słucku, Pińsku, Wilnie, Warszawie i Połocku (Rostocki 1976, kol. 280).

Pracę dydaktyczną łączył z charytatywną i duszpasterską (Rostocki 1976, kol. 280).

W 1783 r. został członkiem kapituły abpstwa mohylewskiego oraz oficjałem abpa S. Siestrzeńcewicza, w któego imieniu sprawował rządy diec. w latach 1788-1795 (Rostocki 1976, kol. 280).

Dbał o należyte obsadzanie stanowisk w Kościele oraz usunął od wpływów bratową abpa Siestrzeńcewicza (Rostocki 1976, kol. 280).

W 1800 r., pomimo mianowania na bpa sufragana mohylewskiego, nie otrzymał sakry (Rostocki 1976, kol. 280).

Zjednał sobie szacunek duchowieństwa i ludu poprzez swoją ofiarność i wyrozumiałość (Rostocki 1976, kol. 280).

Wydarzenia z życia