Zgromadzenie:
Benedyktyni

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.08.2015 18:05 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Opis:

początki sięgają połowy VI w. i Benedykta z Nursji, rozwój - od czasów karolińskich. Aż do czasów współczesnych nie tworzyli zakonu - klasztory (opactwa) były niezależne lub łączyły się, zwłaszcza od XV w., w kongregacje

Źródła opracowań (w tym bibliografia)