Zgromadzenie:
Bracia szkolni

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 12:35

Nazwa zgromadzenia: Bracia szkolni

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Fratrum Schołarum Christianorum; Institutum Fratrum Scholarum Christianum

Skrócona nazwa łacińska: FSC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, laickie